page-banner

Chcete nastartovat svou kariéru?

Yanfeng Automotive Interior Systems s.r.o.

PLC Programátor

Hlavní odpovědnost
Vede PLC programátory MNT
navrhuje a realizuje kompletní projekty SW řízení strojů při dodržení zadaných technických požadavků a bezpečnosti
přizpůsobuje stroje různým typům řídících systémů a pohonů
zvyšuje technickou úroveň strojů, přičemž dbá na neustálé snižování nákladů
sleduje výrobu a spolupracuje při funkčních a provozních zkouškách
vypracovává podklady pro údržbu
vypracovává technické a obchodní podklady pro rozhodování vedoucích pracovníků
spolupracuje s ostatními odbornými útvary společnosti
zvyšuje si trvale svojí kvalifikaci studiem odborné literatury, účastí na přednáškách, výstavách apod.
studuje a sleduje vývojové trendy v oblasti řídících systémů a tyto uplatňuje při návrzích SW
zajišťuje další úkoly podle pokynů přímého nadřízeného

Zodpovědnost:

dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany (pořádek a bezpečnost na pracovišti)
dosahování cílů politiky jakosti a ekologie
spolupráci při neustálém zlepšování výrobků a procesů
soustavné zvyšování své kvalifikace
technickou úroveň a hospodárnost konstrukčních řešení
za správnost a úplnost konstrukční dokumentace a dodržování platných norem a předpisů

Požadavky
min. středoškolské vzdělání
praxe v oboru min. 1 rok
angličtina (B1)

Informace o pozici:

Místo pracoviště: Planá nad Lužnicí
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Zadavatel: Zaměstnavatel

Kontakt:

Zaměstnavatel: Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems s.r.o.
Kontaktní osoba: Pavla Nemcová
Top