O nás

Yanfeng Automotive Interiors je popredným svetovým dodávateľom palubných prístrojových dosiek a palubných systémov, dverných panelov, podlahových a stropných konzol.

Príbeh úspechu

Spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) je globálnym lídrom v oblasti automobilových interiérov. Bola založená v roku 2015 a je spoločným podnikom spoločnosti Yanfeng Automotive Trim Systems Co., Ltd., stopercentnou dcérskou spoločnosťou spoločnosti Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO), skupiny výrobcov komponentov SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor) a spoločnosti Adient, medzinárodného lídra v oblasti automobilových sedadiel.

Silní globálne, zameraní lokálne

S viac ako 100 lokalitami v 20 krajinách dokážeme poskytovať konzistentnú kvalitu, inovácie a podporu kdekoľvek na svete naši zákazníci pôsobia.

S našimi globálnymi centrami pre výskum a vývoj, výrobnými závodmi a viac ako 33 000 odhodlanými zamestnancami prinášame priekopnícke automobilové interiéry na cesty všade po svete.

20
krajín
33 000+
zamestnancov globálne
1
bezchybne fungujúca globálna sieť
SEVERNÁ AMERIKA
26lokalít
12 000+
zamestnancov
EURÓPA
15lokalít
8 000+
zamestnancov
ÁZIA A PACIFIK
73lokalít
13 000+
zamestnancov

Ako jediná globálna spoločnosť špecializujúca sa výhradne na automobilové interiéry, dokážeme ponúknuť oveľa zaujímavejšie benefity v porovnaní s ostatnými hráčmi na trhu:

  • celosvetové pôsobenie a znalosť lokálnych trhov
  • jedinečná sieť technických centier a výrobných závodov
  • efektívny a spoľahlivý výrobný proces
  • najlepšie produktové portfólio v danej oblasti priemyslu a špičkové inovácie
  • medzinárodný manažérsky tím s nepreberným množstvom znalostí zautomobilovej oblasti
  • globálna pracovná sila 33 000 expertov s vášňou pre automobilové interiéry

Našou misiou je vytvoriť lepší život na palube prostredníctvom prvotriednych riešení automobilových interiérov. Ak chcete otvoriť dvere k automobilovým interiérom zajtrajška, dajte nám o sebe vedieť už dnes.

Naša vízia je

“Better life on board through superior automotive interior solutions”.

Ak chceme túto víziu uskutočniť, musíme sa stať preferovaným partnerom našich zákazníkov pre riešenia interiérov automobilov.

Jednou z našich výhod na trhu je naše silné a vyvážené pôsobenie v Ázii, Amerike a Európe, vďaka čomu vieme pohotovo a plynule zabezpečiť akékoľvek požiadavky a kdekoľvek sú potrebné.

čo ponúkame

Vychutnajte si kultúru, kde sa nadšení ľudia môžu rozvíjať a budú odmenení.

Kariérne dráhy
Či už preferujete, aby vaša kariéra postupovala v technickej alebo funkčnej oblasti, alebo postupným riadením ľudí, tímov a organizácií, máme pre vás tú pravú kariérnu dráhu.
Komplexný rozvoj zamestnancov
Ponúkame programy osobného rozvoja a rozvoja vedúcich pracovníkov pre všetky úrovne v našej spoločnosti. Naše funkčné akadémie sa postarajú o váš rozvoj v akomkoľvek odbore, ktorý si vyberiete.
Integrovaný manažment talentov
Dávame si záležať na tom, aby sme neustále zhodnocovali naše talenty a identifikovali zamestnancov s veľkým potenciálom, ako aj ľudí s veľkým prínosom, expertov, či novú generáciu manažérov. Neustále pracujeme na ich rozvoji a vedieme a rozvíjame ľudí tak, aby dosahovali svoje kariérne ciele. Odmeňujeme tých, ktorí plnia a prekonávajú očakávania.
Tímovo orientovaná kultúra a samostatnosť zamestnancov
Veríme v zodpovednosť a veríme, že je dôležité podporovať zamestnancov, aby robili rozhodnutia a vážili riziká pri dosahovaní cieľov. Máme vysoké nároky na nás samých a spoliehame sa na podporu členov nášho tímu.

naše hodnoty

Základ našej kultúry tvoria spoločné hodnoty nášho globálneho tímu.

Zákazník
Usilovanie sa
Ľudia
Inovácie
Rešpekt
Integrita
Tímová práca
Udržateľnosť

Zákazník

Pomáhame našim zákazníkom dosiahnuť úspech. Sme hrdí na to, že dokážeme uspokojovať potreby svojich zákazníkov a vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery. Na tomto základe môžu vznikať partnerstvá, z ktorých budú rovnako profitovať naši zákazníci, ako aj my sami.
Sme dôkladne oboznámení so strategickými cieľmi našich zákazníkov. Usilujeme sa o to, aby sme sa stali partnerom, ktorého si zvolia, a aktívne podporujeme rozvoj ich obchodu a globálne ciele rastu.
Očakávania svojich zákazníkov prekonávame spôsobom komunikácie, cenovo výhodnými inováciami a vynikajúcou realizáciou zameranou na vývoj skvelých riešení automobilových interiérov.

Usilovanie sa

Naši zákazníci môžu od nás očakávať špičkovú kvalitu. Dôsledne sa o ňu snažíme od samého začiatku.
Pracujeme zodpovedne a so zameraním na cieľ. Pritom máme stále na pamäti, že dobré výsledky dosiahnuté včera ešte nezaručujú budúce úspechy.
Nadchýname sa špičkovými výkonmi a výzvam čelíme s odhodlaným podnikateľským duchom – uvedomujúc si, že nepretržité zlepšovanie je kľúčom k budúcemu úspechu.

Ľudia

V našich pracovníkoch vidíme svoj najcennejší kapitál. Poskytujeme im rovnosť šancí bez ohľadu na pohlavie, vek, etnický pôvod a vierovyznanie. Rešpektujeme a oceňujeme diverzitu.
Dbáme o rozvoj bezpečného, konštruktívneho pracovného prostredia, ktoré jednotlivca podporuje, ponúka atraktívne možnosti kariérneho rastu, a umožňuje našim ľuďom efektívne plniť svoje úlohy a spolupracovať s ostatnými v tíme.

Inovácie

Staviame na výnimočných schopnostiach, poznatkoch a kreativite. Zároveň tak upevňujeme pozíciu našej spoločnosti, ktorá určuje trendy v celosvetovom automobilovom priemysle. S našimi inováciami plníme potreby zákazníkov a pomáhame im realizovať nové podnikateľské zámery.
Zaviazali sme sa vždy podávať najlepší možný výkon a každý deň hľadať možnosti svojho zdokonalenia.
Oceňujeme inteligenciu, tolerujeme chyby pri hľadaní nových výšin, odmeňujeme úspechy a posilňujeme vedomie vlastnej zodpovednosti našich pracovníkov – aby sa takto zvýšila naša konkurencieschopnosť.

Rešpekt

Oceňujeme rozmanitosť pôvodu a názorov, a podnecujeme všetkých, aby daný stav bez predsudkov spochybňovali a takto sme sa posúvali dopredu.
Sme si vedomí toho, že názory sa niekedy rozchádzajú, a preto sme v záujme spoločných cieľov pripravení aj ku kompromisom.
Učíme sa na celosvetových príkladoch najlepšej výrobnej praxe a primerane si ich prispôsobujeme pre naše potreby.

Integrita

Morálku a spravodlivosť považujeme za základ nášho správania, lebo chceme byť vynikajúci korporátny občan.
Úprimnosť považujeme za jadro našej totožnosti – ako spoločnosť, aj ako ľudia. Tvorí základ všetkých našich obchodných rozhodnutí.
Dodržujeme svoje sľuby a plníme si záväzky.

Tímová práca

Riadime sa spoločnou víziou.
Túto víziu a naše ciele dosahujeme tak, že sa zbližujeme a pracujeme efektívne ako organizácia bez hraníc.
Zdieľame vedomosti, oslavujeme úspechy a spoločne sme hrdí na to, čo sme dosiahli.

Udržateľnosť

Zasadzujeme sa za efektívne využitie všetkých zdrojov – pre blaho našej planéty a všetkých ľudí na nej.
Ochranu životného prostredia považujeme za kľúčový prvok nášho obchodného prístupu.
Naším cieľom je trvalý rast zisku, ktorý zodpovedným spôsobom vytvára hodnoty pre našich zamestnancov a akcionárov.